חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחג הפסח לחג המצות

24/03/2009

מאת: חניאל פרבר

 

חודש ניסן - חודש האביב - "אבי"ב" – הינו ראש חודשים לחודשי השנה, לכן חג הפסח הינו הראשון למועדי השנה. "בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש בין הערביים פסח לה', ובחמישה יום לחודש הזה - חג המצות לה' שבעת ימים מצות תאכלו" (ויקרא כ"ג 6-5).

 

בלשון המקרא פסח הוא הזמן של י"ד בניסן בין הערביים, מחצות יום י"ד, זמן שחיטת קרבן הפסח, ואילו שבעת ימי החג המתחילים מליל ט"ו בניסן נקראים חג המצות.

 

אכן פסח וחג המצות אינם נפרדים לגמרי שהרי קרבן הפסח היה נשחט בי"ד ניסן אך נאכל בליל ט"ו בתחילת חג המצות, כפי הכתוב "ואכלו את הבשר בלילה הזה... ומצות ומרורים יאכלוהו" (שמות י"ב,8).

 

אי לכך יש  לראות בחג זה ייחוד משלו שהרי כל החגים מתחילים בכניסת הלילה הראשון, כדוגמת יום כיפורים בליל י' בתשרי וסוכות בליל ט"ו בתשרי, שבהם "היום הולך אחרי הלילה", ואילו חג המצות פותח בזמן מיוחד, הוא הפסח המתחיל בצהרי היום שלפני חג המצות כאשר ליל חג המצות מהווה המשך ליום שלפניו.

 

חג הפסח "זמן חירותינו" מזכיר לנו את יציאת בני ישראל ממצרים, מאורע גדול וחשוב זה שקישר את עם ישראל קשר בל יינתק מבורא העולם ואשר היווה הקדמה למעמד הר סיני ומתן תורה לעם ישראל. כך נוצר החוט המשולש שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ולבין התורה. חוט משולש זה לא במהרה יינתק.

 

סיפור יציאת מצרים שאנו חוזרים עליו מדי שנה בשנה בליל הסדר, בא לתת לנו את הרגשת החוויה של התהוות האומה הישראלית, היציאה מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה והוא מנחיל בתוכנו אידיאל נצחי וערך חשוב בבניית חברה מתוקנת המבוססת על חירות וחופש ועל חוקים ומשפטים צודקים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד