חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפעלת ארגון צוות

קבוצה של בעלי תפקידים אחראים לפעילות השוטפת של הארגון - לרווחת החברים


האחריות הכוללת לניהול מוסדות "צוות" על כל מערכותיו מוטלת על מנכ"ל "צוות", הפועל על-פי החלטות הנהלת הארגון ויו"ר הארגון. לעזרתו שני בעלי תפקידים עיקריים, סמנכ"ל ומנהל רשות התעסוקה. בנוסף נעזר בבעלי תפקידים נוספים: חשב, עוזר מנכ"ל, מנהל תוכניות ביטוח, מנהלת לשכה, פקידה ראשית ובנות שירות לאומי - המתפקדים במזכירות הארצית ובמחוזות "צוות".

 

מבנה המזכירות הארצית


הניהול השוטף של המחוז, בכפוף להחלטות ההנהלה הארצית, הנהלת המחוז ומנכ"ל "צוות" - מתבצע באמצעות מנהל המחוז הקבוע המסתייע במזכירה, גמלאית או בת שירות לאומי. בנוסף, מסתייע ארגון "צוות" בשרותי יועצים מקצועיים כגון יועץ משפטי, חשב, רואה חשבון ומבקר פנימי.

 

 

חובות וזכויות החברים
 

- כל חבר יעביר לקופת הארגון מדי חודש את התשלומים המוטלים עליו בתוקף התקנון והחלטות מועצת הארגון.

- כל חבר יציית לתקנון הארגון ולהחלטות מוסדות הארגון.

- כל חבר רשאי ליהנות מהשירותים, המפעלים והמוסדות של הארגון.

- כל חבר רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות הארגון במחוזו ולמועצת הארגון, או להיבחר לוועדת הביקורת הארצית ולחבר השופטים למשפט חברים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד