חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחוז השרון: תוכנית עבודה לשנת 2006

יעדי המחוז

 

א. טיפול בנושאי פרט, רווחה ושמירה על זכויותיהם של החברים במחוז בשיתוף המזכירות הראשית.

ב. חיזוק ותגבור מעמדו של הסניף במבנה הארגוני של "צוות".     

ג. סיוע לחברי המחוז בשיתוף עם רשות התעסוקה הארצית למציאת תעסוקה.     

ד. גיוס ושילוב חברים בפעילויות התנדבותיות למען החברה והקהילה.


ה. הגדלת כמות החברים הנוטלים חלק בפעילויות "צוות" במחוז.     

ו. קיום אירועי חברה ותרבות איכותיים במסגרת אשכולות סניפים.

 

ארגון          

 

א. קיום ישיבות – יו"ר סניפים, הנהלת המחוז, מועצת המחוז, ועדות מחוזיות, ומימוש יעדי המחוז ומשימותיו.


ב. מחשוב הסניפים והמחוז, כולל הקמת אתר אינטרנט מחוזי, וזאת במסגרת אתר האינטרנט של "צוות". באתר המחוזי יושם דגש בנושא מבנה, ארגון הפעילויות במחוז והקשר עם חברי "צוות" שבמחוז.     

ג. הטמעה והכשרת יו"ר הסניפים והפעילים במערכת הניהול, הכספים ואתר האינטרנט של "צוות".     

ד. מעבר הדרגתי לשימוש בדואר אלקטרוני ברמת המחוז והסניפים.     

ה. ארגון הסניפים לעבודה מול שכונות ורובעים במטרה ליצירת קשר טלפוני אישי עם כל חבר וחבר.     

ו. הידוק הקשרים והעבודה המשותפת עם הרשויות המקומיות ומתן דגש בסיוע מתנדבים למען החברה והקהילה.     

ז. מאמץ ארגוני להגברת מספר חברי "צוות" שייטלו חלק בפעילויות השונות של הסניפים כמו: הרצאות, חוגים, טיולים, מסיבות והתנדבות בקהילה.

ח. המחוז והסניפים יגישו דו"ח תכנון מול ביצוע וסיכום חצי-שנתי ושנתי לבקרה על עמידה במשימות וביעדי המחוז.


 

פרט ורווחה

 

א. קיום קשר אישי עם החברים בסניפים.

 

ב. טיפול בבעיות פרט וסיוע לחברים נזקקים בסניפים ובמחוז (הלוואות, מענקי חג וכו').

 

ג. ביצוע פעילות תרבותית וחברתית במסגרת הסניפים – הרצאות, טיולים, מסיבות, חוגים וכו'.

 

ד. שילוב ומיסוד פעילויות תרבותיות וחברתיות בין הסניפים – במסגרת אשכולות סניפים.

 

ה. ביצוע פעילות לגיבוש והיכרות בהנהלה ובמועצת המחוז.

 

ו. קליטת חברים חדשים שהצטרפו לאגודה בהתאם לנוהל המחוזי ושמירה על קשר עמם.

 

ז. הוקרה לחברי "צוות" במחוז שהגיעו לגיל 80 – תיעשה במסגרת הסניפים.

 

ח. רכישת הצגת תיאטרון לחברי "צוות" במחוז.


התנדבות

 

א. ביצוע פעילות התנדבותית למען החברה והקהילה.

 

ב. איתור וגיוס מתנדבים חדשים לפעילויות ההתנדבות השונות.

 

 ג. הפעלת פעילויות התנדבותיות ברמה מחוזית.

 

 ד. השתלבות בפעילות  ההתנדבות של "מרכז צוות לעשייה חברתית".

 

ביקורות

 

א. ביצוע ביקורות פנימיות בסניפים באמצעות ועדת הביקורת המחוזית ולפי תוכנית ולוח       זמנים שיפורסם על ידי ועדת ביקורת מחוזית.

 

ב. מעקב אחר ביצוע החלטות אגודת "צוות" והנהלת המחוז.

 

ג. הפקת לקחים ויישומם בכל סניפי המחוז.

 


הכשרה והדרכה

 

ביצוע השתלמויות מחוזיות לכל בעלי התפקידים בתחומים הבאים: הכרת אגודת "צוות",     נוהלים ותקנון, הביטוח הרפואי, נושאי פרט וזכויות ומערכת המחשוב במחוז.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד