חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הצעת חוק קצבה ומשכורת מקופה ציבורית, התשע"ו 2016 – הוסר האיום

24/05/2016

במסגרת הדיונים בכנסת בנושא הצעת החוק שהועלתה על ידי ח"כ דוד אמסלם, קיימה בתאריך 23 במאי 2014 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ישיבה בראשות יו"ר הוועדה ח"כ אלי אללוף.

הוועדה דנה בהצעת החוק שהוגשה להליכי חקיקה בשם עיקרון השוויון, לפיה אותו הדין צריך לחול הן על גמלאי צה"ל והן על עובדים אחרים בשירות המדינה ומעסיקים המוגדרים כגופים ציבוריים ואחרים.

לשם כך הוסמך שר האוצר לתקן תקנות שתקבענה את הכללים להפחתת קיצבה בשל הכנסה מעבודה מקופה ציבורית.

נכון להיום לא מתבצעת הפחתה מקצבתם של גמלאי צה"ל העובדים אצל מעסיקים המוגדרים כקופה ציבורית (הישג של ארגון "צוות" בהסכם הגמלה בשנת 2012).

בדיוני הוועדה השתתפו יו"ר "צוות" והמנכ"ל וכן היועץ המשפטי, אשר הציגו בפני שרת המשפטים, המכהנת כיו"ר ועדת השרים לחקיקה, היועץ המשפטי לממשלה וחברי הוועדה, את נימוקיהם כנגד הצעת החוק ואת משמעותה, שהיא פגיעה ישירה בגמלאי צה"ל.

שרת המשפטים הודיעה שהיא מתנגדת להצעת החוק המקורית של ח"כ דוד אמסלם והוא הגיש הצעת חוק מתוקנת, שנידונה בוועדת העבודה והרווחה שהתכנסה, כאמור לעיל.

אנו שמחים להודיעכם שהצעת החוק שאושרה על ידי ועדת העבודה והרווחה אין בה כדי לפגוע בגמלאי צה"ל המועסקים במקומות בהם מתקיימת קופה ציבורית.

הצעת החוק הנ"ל תועלה לקריאה שנייה ושלישית ואנו נמשיך לעדכנכם גם בעניין זה.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד