חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
צוותון מס' 130 - יוני 2017

 

 

 

 

העורך הראשי: אבי לחיאני, סמנכ"ל "צוות"   

 

 

 

 

 

 

 

  

כינוס אסיפת הנבחרים

 

ביום ראשון, 11 ביוני 2017, התכנסה אסיפת הנבחרים בבית חיל האוויר בהרצליה, לישיבה מן המניין בראשות יו"ר "צוות", המנכ"ל וחברי אסיפת הנבחרים.

 

על סדר היום עמדו הנושאים הבאים:

 • ביטוח הבריאות והסיעוד – עדכון
 • סטאטוס אירוע המעילה ב"צוות" – דיווח
 • אישור דוחות כספיים לשנת 2016
 • הצגת פעולות כספיות לאישור אסיפת הנבחרים
 • אישור דו"ח מילולי לשנת 2016
 • תוכנית חומש 2023-2018 – נושאים לאישור
 • אישור העסקת רו"ח לשנת 2017
 • הצגת שינויי תקנון לאישור אסיפת הנבחרים:
  • מטרות וייעוד "צוות"
  • חבר השופטים
  • תיקון 14 לחוק הביקורת, כולל מבקר פנים
  • זכויות אלמנות גמלאי צה"ל

 


חברי אסיפת הנבחרים בכינוס בבית חיל האוויר

 

 

להלן עיקרי ההחלטות שאושרו על ידי חברי האסיפה:  

 1. אסיפת הנבחרים אישרה את הדוחות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2016.
 2. אושרה העברת 1,700 אש"ח לקרן פרויקטים ו-500 אש"ח לקרן ביטוח רפואי וסיעודי.
 3. אושר שכל הכספים שהצטברו בקרן הביטוח הרפואי והסיעודי, על פי הדוחות הכספיים נכון ל-31.12.2016, בסך 9,810 אש"ח, ייועדו לטובת סבסוד החברים הנמצאים בביטוח הרפואי והסיעודי בלבד.
 4. אושרה העברת 383 אש"ח שהצטברו בקרן הפרויקטים נכון ל-31.12.2016.
 5. אושרה העברת סך של 6.4 מיליון ₪ מקרן הביטוח הרפואי והסיעודי, לחברת "הפניקס" לטובת השלמת יתרת התשלומים בשנת 2017.
 6. אושר המשך העסקתו של רו"ח דוד כהן בשנה הקרובה.
 7. אושרה העלאת דמי חבר בסך שלושה שקלים החל ברבעון האחרון של שנת 2017 והחל בשנת 2018 ב-1 ₪ לחודש בכל שנה עד תחילת שנת 2020.
 8. אסיפת הנבחרים אישרה את שינויי התקנון הבאים:
  • שינוי לסעיף 3 לתקנון – תוספת לסעיף (ג) 7: "לשמור על מורשת הלוחמים היהודים לדורותיהם למען העם והמדינה וכן לקיים יחסי גומלין עם כלל ארגוני הלוחמים היהודים שפעלו להקמת המדינה". 
  • שינוי בסעיף 2 (ב) למוסף 3 הרכב חבר השופטים. "חבר השופטים ימנה לפחות חמישה חברים ולא יותר מ-11 חברי ארגון".
  • שינוי תקנון בנושא זכויות אלמנות גמלאי צה"ל – סעיף 4 (ב) וסעיף 4 (ג) לתקנון: אלמן או אלמנה של חבר/ה בארגון שנפטר (להלן: "האלמן") הזכאים לקצבת שארים לפי חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), רשאים להגיש לארגון בקשה בכתב להתקבל כחבר או חברה. לאלמן או לאלמנה שהתקבלו, יהיו כל הזכויות והחובות ככל חברי הארגון. כולל לבחור ולהיבחר, ואולם הם לא יהיו זכאים לדמי רווחה או להטבה, או לזכות אחרת אם מקור המימון הוא מחוץ ל"צוות" ולחבריו והוא סירב לתת להם את הזכות או ההטבה. 
  • אישור תיקון 14 לחוק הביקורת – ועדת הביקורת ומבקר פנים.

 


 

פגישה עם ראש אכ"א

 

ביום חמישי, 15 ביוני 2017, התקיימה פגישת עבודה עם ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז בהשתתפות: רמ"ט אכ"א, רמ"ח מופ"ת, רמ"ח תקציבי יבשה במשרד היועכ"ל. מ"צוות" השתתפו בפגישה יו"ר "צוות" מוטי בר-דגן, המנכ"ל דן נדיב, יו"ר ועדת הזכויות יוחנן שלום, היועץ המשפטי ברוך אברהמי וחבר אסיפת הנבחרים אבי אורון. קדמו לפגישה זו פגישות מכינות עם היועכ"ל, רמ"ט אכ"א ורמ"ח מופ"ת.

 

בפגישה נדונו ארבעה נושאים הנמצאים בליבת העשייה של "צוות":  

 1. שחיקת הגמלה – לאור תוצאות המדד בשנים האחרונות (מדד שלילי). 
 2. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – התנכלות רשות המסים לגמלאי צה"ל ואי-מציאת פתרון בנושא (הסוגיה הוצגה בהרחבה על ידי חבר אסיפת הנבחרים אבי אורון). 
 3. תקציב התמיכות – בעקבות קיצוץ התקציב שעמד על 1 מיליון ₪, מציאת פתרון למימון פעילות יחידת התעסוקה (פעילות יחידת התעסוקה הוצגה על ידי סמנכ"לית לתעסוקה). 
 4. קבוצת המהוונים לכל החיים שפרשו לאחר שנת 97' – הוצג הטיפול בנושא עד כה והקיפאון במציאת פתרון לסוגיה זו.  

ראש אכ"א גילה הבנה ופתיחות לנושאים שהוצגו והדגיש שהנושאים מוכרים לו ונמצאים בסדר עדיפות גבוה לטיפול על ידי גורמי המטה באכ"א והיועכ"ל. בהזדמנות זו הביע ראש אכ"א את הערכתו ל"צוות" על ההירתמות לפעילות בבתי הכלא הצבאיים במסגרתה ירצו מתנדבי "צוות" בפני אסירים.  

 


 

דיור מוגן לחברי "צוות"

 

אנו שבים ומזכירים שלרשות "צוות" עומדות זכויות לדיור מוגן ברשת "משען" (משען אפקה בתל אביב, משען חולון ומשען באר שבע).

 

החל בפרסום מודעה זו אנו מציעים לחברים לממש את זכותם במחיר מבצע של 120,000 ₪ עבור דמי כניסה.

 

נזכיר שניתן לממש זכות זאת לחברי "צוות" ובני משפחותיהם במעגל הקרוב.

 

לפרטים ניתן לפנות לסמנכ"ל "צוות", בטלפון 03-6173511 או בדוא"ל: semankal@tzevet.org.il

 


 

ביטוח הבריאות והסיעוד

 

נושא הבריאות הוא אחד מהנושאים החשובים ביותר בחיינו, אם לא החשוב שבהם. בעת הצורך, אנו מטופלים במערכת הבריאות הלאומית (קופות החולים, בתי החולים), ובנוסף, רובינו, גמלאי צה"ל, החלטנו להצטרף לרובד נוסף של טיפול אפשרי בבעיות בריאות וסיעוד.

 

בהמשך לשאלות החברים על אודות מתווה ביטוח הבריאות והסיעוד אנו מעבירים אליכם מידע הכולל דגשים והבהרות בנושא.

 

לחצו כאן לפירוט המלא »

 

 


 

ברוכים הבאים ל"צוות"

 

בחודש מאי 2017 הצטרפו לארגון "צוות" 65 חברים חדשים. נברכם בברכת ברוכים הבאים!

 


 

 

 

פרויקט הדרכת חיילים בבתי כלא צבאיים

 

בהמשך לפגישת יו"ר "צוות" עם הרמטכ"ל ולבקשתו של הרמטכ"ל ש"צוות" יירתם למשימת הדרכת חיילים הכלואים בבתי הכלא הצבאיים, החלה עבודת מטה בראשות יו"ר "צוות".

 

במסגרת זאת התקיימו שני סיורים בבתי כלא צבאיים (כלא 4 וכלא 6) בהשתתפות: יו"ר "צוות", סגן יו"ר "צוות", מנכ"ל "צוות", יו"ר ועדת התנדבות אריה שומר, יו"ר ועדת הכספים עליזה רז, יו"ר ועדת תעסוקה לורנס יצחק, יו"ר ועדת קש"צ אהוד גרוס ויו"ר מחוז דן.

 

בסיורים ניתנו סקירות על מאפייני אוכלוסיית הכלואים ועל הצרכים בתחום ההדרכה וההסברה.

 

"צוות" ייערך עם צוותי הדרכה אשר יבצעו הדרכות בנושאי מורשת, חינוך, חזרה לשירות ואזרחות טובה. בימים אלה התחלנו את ההדרכה בבתי הכלא.

 

חברים המעוניינים להירתם ולהתנדב לפרויקט זה יפנו ללשכת מנכ"ל "צוות" בטלפון: 03-6173506.

 

 

 

 

 

תוכנית להסבת אקדמאים להוראה "צוות - הטובים בחינוך" בשנת הלימודים תשע"ח

 

יחידת התעסוקה ב"צוות", בשיתוף פעולה עם מרכז מופת בצה"ל, פותחים את ההרשמה לתוכניות להסבת אקדמאים להוראה "צוות – הטובים בחינוך" בשלושת המכללות:

 

מכללת "בית ברל" בכפר סבא – מתקיימות שלוש תוכניות:

 

הסבת מהנדסים להוראת מתמטיקה – "מתמטיקה מעל ומעבר"

הסבת מהנדסים להוראת פיזיקה – "פיזיקה מעל ומעבר"

תוכניות אלו הן הצעירות לצד התוכנית הוותיקה והמצליחה המתקיימת למעלה משני עשורים: "צוות - הטובים בחינוך".

 

מכללת "אורנים" בקרית טבעון – "צוות – הטובים בחינוך בצפון".

 

מכללת "קיי" בבאר שבע – "צוות – הטובים בחינוך בנגב".

 

ארגון "צוות" רואה בהמשך פתיחת המחזורים של התוכניות חשיבות מהמעלה הראשונה ליצירת המשכיות וביסוסן של תוכניות חשובות אלו "כמנוע השמה" נוסף לאלו הקיימים.

 

חברי "צוות", בהיותם בעלי מחויבות לשרת את המדינה ונכונות לעבודה מאומצת ומאתגרת התורמת לחוסנה של ישראל, הינם מועמדים טבעיים להשתלבות בתוכניות אלו.

 

חברים המעוניינים להירשם לתוכניות מוזמנים לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

 


 

השתלמות ענפית בבנייה ובנייה הנדסית לממונים על הבטיחות

 

יחידת התעסוקה ב"צוות", בשיתוף פעולה עם מכללת "בו"ב בטיחות וביטחון בע"מ", פותחת השתלמות ענפית בבנייה ובנייה הנדסית לממונים על הבטיחות.

 

מטרת ההשתלמות להכשיר ממונים על הבטיחות לתחום הבנייה והבנייה ההנדסית ובכך להרחיב את הסמכתם המקצועית בתחום.

 

תאריך פתיחה – 3.9.2017 במרכז (מודיעין), 20 מפגשים בימי ראשון בשבוע.

 

אנו בעיצומו של הרישום להשתלמות, חברים המעוניינים להירשם מוזמנים לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

 

פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים.  

 


  

סדנאות העצמה לדורשי עבודה

 

יחידת התעסוקה ב"צוות" ומכון שיפור בע"מ מקיימים סדנאות העצמה לחברי "צוות" דורשי עבודה.

 

הסדנאות מתמקדות בהעצמה אישית לחיפוש והשתלבות במעגל העבודה.

 

להלן מועדי הסדנאות המתוכננות לחודש:

 

26.6.2017 – מחוז צפון

 

חברים המעוניינים להשתתף בסדנת ההעצמה יפנו למנהלי התעסוקה במחוז הצפון. 

 


 

"סל הכשרה" לסיוע להשתלבות במעגל העבודה

 

באפשרותם של דורשי העבודה המעוניינים לעבור הסבה מקצועית שתסייע להשתלבותם במעגל העבודה לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה מתוך תקציב "סל הכשרה" העומד לרשות יחידת התעסוקה. קבלת הסיוע מחייבת עמידה בקריטריונים.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

 

 


 

פרסום משרות באתר האינטרנט של "צוות"

 

יחידת התעסוקה בארגון "צוות" מסייעת לפורשים משירות הקבע, חברי "צוות", להיקלט ולהשתלב בשוק העבודה האזרחי.

 

בימים אלה נערך פיילוט שבו מתפרסמות באתר "צוות" משרות ייחודיות מתוך כלל המשרות של יחידת התעסוקה ב"צוות", אשר לא נמצאו להן מועמדים מתאימים מקרב מאגר דורשי העבודה.

 

אנו מזמינים אתכם לצפות במשרות המפורסמות. המוצאים עצמם מתאימים ועונים על פרטי משרה המתפרסמת במאגר, מוזמנים לפנות לטלפון המצוין במשרה.

 

 לחצו כאן לצפייה במשרות החמות »

 

  

 

וידאו "צוות" מציג: מגזין מס' 107

לחצו כאן לצפייה ביוטיוב


תגובות והערות ל"צוותון" נא שלחו אל:
BITAON@tzevet.org.il


 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד